เมืองใหม่ ตรอ

เมืองใหม่ ตรอ

เมืองใหม่ ตรอ เริ่มจากการเป็นตัวแทนขายประกันตั้งแต่ปี 2556 มีสำนักงานเล็ก ๆ อยู่แยกคีรี เติบโตจนมาเปิด ตรอ. หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจสภาพรถ ต่อภาษี ต่อทะเบียนรถ ทำ พ.ร.บ. ประกันภัยภาคสมัครใจ และบริการด้านทะเบียนอื่น ๆ อาทิ โอน ย้าย จดใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงสี เป็นต้น

บริการของเรา

ตรวจสภาพรถ

บริการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รอรับใบตรวจได้ทันที

ทำ พ.ร.บ.

รับทำ พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต

ต่อทะเบียนรถ

บริการรับฝากชำระค่าภาษี สะดวกรวดเร็วเพียง 1 วัน ไม่ต้องไปรอคิวนานที่ขนส่งฯ

ประกันรถ

รับทำประกันรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3+, 3 กับบริษัทประกันชั้นมากมายหลายบริษัท

งานด้านทะเบียน

รับแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งย้าย เสริมหลังคา เสริมกระบะข้าง เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง เสริมแหนบ แจ้งยกเลิกแก๊ส

ราคา

รายการ ค่าบริการ
ตรวจรถยนต์ 200
ตรวจรถยนต์ (น้ำหนักรถเกิน 2,000 กิโลกรัม) 300
ตรวจรถยนต์จักรยานยนต์ 60

รถที่ต้องตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนเสียภาษีประจำปี

ลำดับ ประเภท จดทะเบียนปี
1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 2556 หรือเก่ากว่า
2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 2556 หรือเก่ากว่า
3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 2556 หรือเก่ากว่า
4 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) 2558 หรือเก่ากว่า

รถตามข้อ 1-4 แม้อายุยังไม่ครบเกณฑ์ แต่ขาดต่อภาษีประจำปีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี
*รถที่มีการแก้ไขต้องตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ

เมืองใหม่ ตรอ

บริการของเรา

  • ตรวจสภาพรถ
  • ทำ พ.ร.บ.
  • ต่อทะเบียนรถ
  • ประกันรถ
  • งานด้านทะเบียน

ติดต่อเรา

บริษัท เมืองใหม่ ตรอ เซอร์วิส จำกัด
77/328 หมู่3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
038-119-538, 082-919-4645, 064-789-2444
8.00 - 17.00 (หยุดวันอาทิตย์)
ลิขสิทธิ์ © 2020 เมืองใหม่ ตรอ สงวนลิขสิทธิ์.